Als Zeekadetkorps Moerdijk verwerken wij persoonsgegevens om onze stichting te kunnen organiseren, activiteiten uit te kunnen voeren en contact te hebben met onze leden. De gegevens van leden worden opgenomen in ons ledenadministratiesysteem. Hoe we met je gegevens omgaan staat beschreven op www.zkk.nl/privacy